ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ติดตามการดำเนินงาน

23 มิ.ย.60 UPDATE!!!
พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะติดตามการดำเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบปัญหาเพื่อนำเรียน แม่ทัพภาคที่ 2