ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พบปะสนทนา

23 มิ.ย. 60 เวลา 08.00 น.
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนา เรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนคุณธรรม" กับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวัดสระเกศ ถนนจักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย