ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

23 มิ.ย.60 เวลา 0900
พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หน่วยงานรักษาศีล 5 จัดโดย อบต.ศรีสองรัก ร่วมกับ มทบ.28, ร.8 พัน.1 และ ทพ.21 โดยมี ผบช.มทบ.28, อบต.ศรีสองรัก, ผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ฯ ณ ร้อย สห.มทบ.28