ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมคารวะและพัฒนาสัมพันธ์

๒๓ มิ.ย.๖๐ เวลา๐๙.๓๐ น.
พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมคารวะและพัฒนาสัมพันธ์ นายวาดือราแม มะมิงจิ (บาบอแม) ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และ ดาโต๊ะนิเดร์ วาบา นายกสมาคมโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ได้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการถือศีลอด(รอมฎอน)ของพี่น้องมุสลิม โดยได้มอบผลอินทผลัม น้ำตาลทราย น้ำหวาน รวมถึงเครื่องบริโภคอื่นๆตามหลักศาสนาอิสลาม และร่วมหารือและขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆเพื่อร่วมกันผลักดันให้พื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดความสันติสุข ต่อไป