ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เปิดการฝึกเตรียมการฝึกผสม ไทย-สิงคโปร์ รหัส " KOCHA SINGA 17

เมื่อ 9 พ.ค.60 เวลา 1500 
พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมการฝึกผสม ไทย-สิงคโปร์ รหัส " KOCHA SINGA 17 " ณ บก. ร.14 พัน.1 ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก