ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ชมการตรวจพร้อมรบของ กรมทหารม้าเฉพาะกิจ พล.ม.2รอ.

วันที่ 8 พ.ค.60
พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1
พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ผบ.พล.ร.11
พล.ต.พัลลภ เฟื่องฟู ผบ.พล.ปตอ.
พล.ต.อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4
พล.ต.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ ผบ.พล.ช
พ.อ.(พ) พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รอง.เสธ.ทภ.2
ร่วมชมการตรวจพร้อมรบของ กรมทหารม้าเฉพาะกิจ พล.ม.2รอ. ที่บ้านดีลัง ลพบุรี..