ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตรวจความพร้อม ของกรมเฉพาะกิจทหารม้า

วันที่ 8 พ.ค.60
พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม.2รอ. จัดการฝึกความพร้อมรบของ กรมทหารม้าเฉพาะกิจ แบบที่1 ตามแผนป้องกันประเทศ จัดรถถัง M60 A1, M60 A3 รวม2 กองพัน และ1 กองพันทหารม้ายานเกราะ รถสายพานลำเลียงพล T85 โดยจัดกำลังจาก 1 กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน ฮ.ลาดตระเวนโจมตี AS-550 Fennex และ เครื่องบิน F16 จากฝูง 403 ตาคลี นครสวรรค์ ฮ.โจมตี Cobra 1 ลำ กองร้อยทหารม้าอากาศสนับสนุนของกองบินทหารบก พร้อมด้วย 1 กองร้อยทหารช่าง และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่4 และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปตอ. 1 กองร้อยผสมปืนใหญ่Caesar