ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สอนสมาธิ รจ.กลาง นม.

พ.อ.ดร.ประสารศิษฐ์  ศรีศักดิ์  ประจำ มทบ.21 สอนสมาธิ ให้นักโทษ เรือนจำกลาง นครราชสีมา