ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันปฎิบัติการพิเศษ ที่ประเทศจอร์แดน

พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้าย กองบัญชาการกองทัพไทย นำทีมทหาร หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ไทย ในนาม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้าย ร่วมการแข่งขันปฎิบัติการพิเศษ ที่ประเทศจอร์แดน. ...ผลปรากฏว่า ทีมทหารไทยได้อันดับ 1ใน5 จาก จำนวน ทหารจาก 17ประเทศ กว่า30ทีม ที่เข้าแข่งขัน