ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมเยือนผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดหน้าบิ๊กซี

เมื่อ 10 พ.ค.60 เวลา 1300
พ.อ.(พ) จุมพล  สุดสวาสดิ์  รอง ผอ.รมน. จังหวัดปัตตานี (ทหาร) และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดหน้าบิ๊กซี จังหวัดปัตตานี จำนวน 26 ราย เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ รพ.ปัตตานี พร้อมด้วยมอบถุงพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ