ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมให้กำลังใจ แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

19 พฤษภาคม 2560
พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ เยี่ยมให้กำลังใจ แจกถุงยังชีพ ข้าวกล่อง น้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านนาบอน หมู่ 7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย