ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มอบชุดพละให้กับ นักเรียนที่ยากจน

19 พ.ค.60 เวลา 1400
พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.41 เป็นผู้แทน เพื่อน จปร.32 และบริษัทสมาย กรุ๊ปฯ มอบชุดพละ (ชุดกีฬา ประจำ รร.) จำนวน 84 ชุด ให้กับ นักเรียนที่ยากจนและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช