ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งานสังสรรค์ สมาชิกจปร.32 กองทัพภาคที่ 2

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560
สมาชิกจปร.32 กองทัพภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพจัดงานสังสรรค์ และแข่งขันกอล์ฟ ณ โรงแรม Splendid เขาใหญ่ และ แข่งขันกอล์ฟ สนาม เขาใหญ่กอล์ฟคลับ Mission Hill