ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การแถลงแผนการปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวณสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้

21 พ.ค.60 เวลา 10.00
พ.อ.วิทยา ชัยสมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย.(ท.)
ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา/ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย. ให้เป็นประธานในการแถลงแผนการปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวณสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (น.น.,พ.ร.,พ.ย.) ให้กับกำลังร่วม 3 ฝ่าย ณ บก.ควบคุม กอ.รมน.จังหวัด พ.ย.(ห้องปฏิบัติการ สนง.ทสจ.พะเยา)หลังจากนั้นได้เป็นประธานในการกระทำพิธีเปิดยุทธการ ปล่อยแถวกำลังดังกล่าวเดินทางเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ต่อไป