ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สอนมวยไทย,มวยโบราณ

พ.อ.ดร.ประสารศิษฐ์  ศรีศักดิ์ ประจำ มทบ.21
ในบทบาท นายกสมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ
สอนมวยไทย,มวยโบราณ,กรรมการผู้ตัดสิน,สอน trainer และสอนทำสมาธิที่ประเทศอิหร่าน