ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมละหมาดฮายัดเพื่อให้เกิดความสงบสุข

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐น.
พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท) ได้ร่วมในกิจกรรมละหมาดฮายัดเพื่อให้เกิดความสงบสุขปราศจากเหตุรุนแรงในพื้นที่ และเป็นการรวมพลังเพื่อต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบที่กระทำต่อผู้บริสุทธิ์ โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปน.นายลือชัย เจริญทรัพย์ รอง ผวจ.ปน.นายพงศ์เทพ ไข่มุกดิ์ รอง ผวจ.ปน.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รอง ผวจ.ปน.นายไพโรจน์ จริตงาม ปจ.ปน.หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำทางศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ป.น. โต๊ะอิหม่าม และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัด ป.น. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวนมาก บรรยากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อ.เมือง จ.ปัตตานี