ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พิธีเปิดการแช่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ทภ.3

เมื่อ 15 พ.ค.60
พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 เป็นผู้แทน พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง พล.ร.4 ร่วมในพิธีเปิดการแช่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ทภ.3 ณ ร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา จ.ลำปาง