ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

สังเกตุการณ์การวัดขนาดเรือประมง

วันที่ 21เม.ย.60
พ.อ.จุมพล  สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. ได้เดินทางไปสังเกตุการณ์การวัดขนาดเรือประมงเพื่อความถูกต้องของขนาดเรือและระวางขับน้ำกรณีมีกระแสข่าวว่ามีจนท.ของรัฐเรียกรับสินบนทุจริตวัดขนาดเรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ณ ท่าเรือน้ำลึกปัตตานี ผลการตรวจไม่พบกรณีทุจริตตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใด การตรวจวัดขนาดเรือเป็นไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง, โปร่งใสโดยมีเจ้าของเรือคอยดูแลการตรวจวัดอยู่ตลอดเวลา  และวันนี้ตรวจได้ 24ลำ สำหรับในวันต่อไปจะเดินทางไปตรวจอีกครั้ง