ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา

เมื่อ ๑๙๑๔๐๐ เม.ย. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร. และภริยา 
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา และอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน จว.พิษณุโลก 
เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารวงศ์วานิช 
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล.