ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรวจการปฏิบัติราชการที่ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 21 เม.ย.60 
พล.ต.วิชา  ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร การตรวจการปฏิบัติราชการที่  จ.ชัยภูมิ