ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร พลสารวัตร

วันนี้24เมษายน2560 
พ.อ.(พ) วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์  รอง.จก.สห.ทบ เป็นประธาน ทำพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร พลสารวัตร สังกัดมณฑลทหารบกที่11 ระยะเวลา2สัปดาห์