ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.30 น.
พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 3 ฝ่าย(พลเรือน ทหาร ตำรวจ) กอ.รมน.จังหวัด ป.น.ได้ออกตรวจเยี่ยมพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบถุงพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ 3 จุด ดังนี้ ในพื้นที่เขต อ.เมืองปัตตานี จำนวน 2 จุด
1.จุดตรวจปัตตานีคอนกรีต
2.จุดตรวจบ้าน กรือเซะ
พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จำนวน 1 จุด คือ จุดตรวจด่านภูมี
โดยได้เน้นย้ำให้แต่ละจุดตรวจเพิ่มความระวัดระวัง และมีความพร้อมตลอดเวลา พร้อมทั้งช่วยรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนถูกต้องตามกฏหมาย เช่นการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค และการรณรงค์"เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย"ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กองทัพภาคที่ 4 ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยให้มากที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560