ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ประชุมด่วนเรื่องมาตรการบริหารการจัดการเรือประมง

วันที่ 19 เม.ย.2560
เวลา 14.00น. พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท) ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนเรื่องมาตรการบริหารการจัดการเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายและการจัดการเรือประมงที่สภาพเรือไม่ตรงกับทะเบียนเรือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วม อาทิ ประมงจังหวัดปัตตานี,เจ้าท่าส่วนภูมิภาค(ปัตตานี),ทสจ.ปัตตานี,
หัวหน้าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,ป้องกันจังหวัดปัตตานี,หน.ศูนย์ดำรงธรรม,ปชส.จังหวัดปัตตานี และ หน.ศูนย์ตรวจเรือเข้า-ออก ป้ตตานี (PIPO) ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมชั้น 2 กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี
    ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมประมง ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการดำเนินการตรวจวัดขนาดเรือประมงใหม่ โดยให้มี กรมเจ้าท่า กรมประมง และกองทัพเรือ ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 30 วัน และไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด สำหรับจังหวัดปัตตานีมีเรือที่ต้องดำเนินการวัดขนาดเรือใหม่ประมาณ 1,000 ลำ จึงต้องใช้เวลาพอสมควร
   ขณะที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.น.ได้ดำเนินการเชิงรุกและจะร่วมกับฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ออกตรวจเยี่ยม เพื่อผลักดันให้มาตรการการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมายของรัฐบาลบรรลุผลให้มากที่สุด และยืนยันว่าที่ผ่านมาในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องประมงผิดกฏหมายแต่อย่างใด