ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

ผบ.พล.ร.4

เมื่อ 4 เม.ย.60 เวลา 1030 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 และคณะ ฝสธ.พล.ร.4 ตรวจภูมิประเทศการเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วย กรม ร.ฉก.ทภ.3 ประจำปี 2560 ห้วงวันที่ 4 - 9 เม.ย.60 ณ พื้นที่ฝึกกองทัพภาคที่ 3 (เขาหนองค้อ) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย