ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

งานเลี้ยงรื่นเริง จปร.32 เมื่อ 1 เม.ย. 2560

เมื่อ 1 เม.ย. 2560
งานเลี้ยงรื่นเริง จปร.32  ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ พัทยา บีชรีสอร์ท