ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผบ.นสศ. นำทีมหน่วยทหารรบพิเศษ 8 ประเทศ ทำการกระโดดร่มมิตรภาพ


วันที่ 16 มิถุนายน 2562 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.)นำทีม ทหารหน่วยรบพิเศษ 8 ประเทศ ในAsean กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ทำการกระโดดร่มมิตรภาพ ด้วยครื่องบินลำเลียง C 295 W-CASA ของกองทัพบกไทย นำ นักกระโดดร่ม 8 ชาติ รวม 194 คน จากสนามบิน กองบิน 2 โคกกระเทียม มาทำการกระโดดลง ที่ สนามโดดร่มบ้านท่าเดื่อ เมือง ลพบุรี