ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เจ้ากรมจเรทหารบก เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงาน หน่วย มทบ.25และ ร.23 พัน 3


วันที่ 13 - 14 มิ.ย.62 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ เจ้ากรมจเรทหารบก เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงาน ของชุดตรวจกิจการทั่วไป กรมจเรทหารบก และตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย มทบ.25 และ ร.23 พัน.3 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จว.สุรินทร์