ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

รอง มทภ.3 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2562


วันที่ 7 เม.ย. 62, 1000 - 1200 พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.3 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2562 ของ ม.2 ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี ม.2 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิษถ์ โดยมี พล.ต. วิชิต วงค์สังข์ ผบ.พล.ม.1 ให้การต้อนรับ