ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบ กองพันทหารม้าเฉพาะกิจ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบ กองพันทหารม้าเฉพาะกิจ ของ หน่วย กองพลทหารม้าที่ 3 ประจำปี 2562 โดยรับฟังการบรรยายสรุปการฝึกฯ และการซักซ้อมRock Rehearsal ของกองพันทหารม้าเฉพาะกิจที่ 606 ณ สนามยิงปืน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ บ้านดีลัง ตำบลโคกตูม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี