ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผบ.นรด. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


วันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 0800 พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ นรด. องค์กรพิเศษ ประชาชนจิตอาสาเขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาพื้นที่ภายในและโดยรอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร