ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

พลตรีชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ หัวหน้าศูนย์ข่าวยาเสพติดส่วนปฏิบัติการฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดประชุมประสานงานด้านการข่าว ประจำเดือน มี.ค.62


วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ หัวหน้าศูนย์ข่าวยาเสพติดส่วนปฏิบัติการฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (หน.ศขย.สปก.ฝขว.ศปก.ทบ.) และคณะ เดินทางมาจัดประชุมประสานงานด้านการข่าว ประจำเดือน มี.ค.62 ณ มณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย ซึ่งมีหน่วย ศปก.ทภ.2 เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ประกอบด้วย หน.ฝขว.ศปก.ทภ.2 หัวหน้าย่อย 3222 ผบ.ขกท.ศปก.ทภ.2 ผู้แทน ทภ.2 กกล.สุรศักดิ์มนตรี ผู้แทน กกล.สุรนารี รอง ผบ.มทบ.28 และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม