ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผบ.ศร. ต้อนรับ พล.ต. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร.และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 70


วันที่ 4 มี.ค.62 เวลา 0830 พล.ต. ประสาร รวยดี ผบ.ศร. ต้อนรับ พล.ต. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบ.รร.จปร.และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 70 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร กศ.รร.ร.ศร.