ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.หารือเกี่ยวกับเรื่อง การค้ามนุษย์ ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันที่ 22 ต.ค.61 พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ เข้าพบ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่อง การค้ามนุษย์ ที่  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ