ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร. เข้าตรวจเยี่ยม พบปะสมาชิก อรบ.,ลูกจ้าง และ คนงานฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อ 10 ต.ค.61,1500 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร. เข้าตรวจเยี่ยม พบปะสมาชิก อรบ.,ลูกจ้าง และ คนงานฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อพบปะ ให้กำลังใจ และสร้างความมั่นใจในการทำงาน ของสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ พร้อมทั้งได้ชี้แจงนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค4 และแนวทางการทำงานของ ศปพร. ในปี งป.62 ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จว.ป.น.