ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ มอบกระเช้าและเงินบำรุงขวัญ

ในวันที่ 16 มี.ค.61 เวลา 1400 พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวลผอ.ศทช.ศบท. (ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร)ได้เดินทางไปที่ รพ.รร.6 เยี่ยมพร้อมมอบกระเช้า ,เงินบำรุงขวัญ ให้กับ พลฯ พงษ์ศักดิ์ เขียวขำ สังกัด ม.3 พัน18 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่(ร้อย ม.ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง)ในขณะทำการลาดตระเวนได้เหยียบกับระเบิดบริเวณใกล้ฐานปฏิบัติการเล่าวาง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อ 10 ม.ค.61 ที่ผ่านมาจนทำให้สูญเสียขาขวา