ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วย ร.7 พัน.5 ครบรอบ 35 ปี

วันที่ 9 กุมภาพันธื 2561 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาค 3 เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วย ร.7 พัน.5 ครบรอบ 35 ปี  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติคงหน่วยและกำลังพลสืบไป โดยมี พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ และครอบครัว ร่วมพิธี ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบันฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน