ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เสนาธิการกองทัพภาคที่2ประชุมความร่วมมือตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 และภูมิภาคทหารที่ 4 เพื่อประสานงานด้านการปฏิบัติและความร่วมมือตามแนวใช้แดนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ณ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 จุดผ่านแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์