ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.15 ประชุม ประจำเดือน นขต.พล.ร.15 และตรวจสภาพความพร้อมรบ ของกองร้อยเตรียมพร้อม

เมื่อ 13 ก.พ.61 เวลา1000-1530 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือน นขต.พล.ร.15 ณ บก.ร.153 ในโอกาสนี้ได้พบปะกำลังพลจิตอาสา ของหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในทบ.และให้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับส่วนราชการและปชช.ในพื้นที่ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จากนั้นได้เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของกองร้อยเตรียมพร้อม ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยในระดับกองพันจัดกองร้อยเตรียมพร้อมเพื่อรองรับภารกิจจากกองทัพภาคที่4รวมถึงช่วยเหลือปชช.เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆและเยี่ยมชมสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดของหน่วย ณ ร.153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี