ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผบ.นสศ.เยี่ยมทหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 พลโทสุนัย  ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และคณะเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า