ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง จก.สห.ทบ. รับรางวัล โครงการยกย่องและสรรค์สร้าง ผู้บริหาร ที่ดีฯ

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 พันเอกวัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์ รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ร่วมงานและรับรางวัลผู้บริหารที่ดีฯ  โครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ  ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจํานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัล ซึ่งจัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย