ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง ผบ.มทภ.31 ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ.31 ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี