ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.๓ ร่วมในพิธีรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละอนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.2324

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรี สุภโชค ธวัธพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3(๑) ร่วมพิธีรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละอนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.2324 โดยมี พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ ประธารมูลนิธิอนุสรณ์ผู้เสียสละเป็นประธาน อนุสรณ์แห่งนี้เตือนใจว่าครั้งหนึ่งเคยมีวีรชนผู้พลีชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไว้ในพื้นที่ เชียงราย พะเยา น่าน

มีผู้สละชีวิตถึง 425 ท่าน มีผู้พิการทุพลภาพอีกมากมาย มูลนิธิฯได้กรุณามอบทุนการศึกษาให้ทายาทผู้เสียสละด้วย ในปีนี้มีจำนวน 6 ราย พวกเราจะทำหน้าที่สืบต่อไป