ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๕ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.๑ และคุณพิมพ์ปราง  กมลเพ็ชร ประธานแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์โดยมี ผวจ.พ.ช. เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๕๑๙ คน