ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560  พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ ลานสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดี และการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ ด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 89 รูป


กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและติดเข็มระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจาก สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 และชุมชนรอบค่าย เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สุดมิได้