ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เตรียมการเพื่อรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นในห้วงฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เตรียมการเพื่อรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นในห้วงฤดูแล้งที่จะมาถึงและห้วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวๆ เพื่อให้หน่วยที่รับผิดชอบด้านยุทธภันฑ์หลักของของทัพภาคที่ 2 ให้มีความตื่นตัวเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่สุ่มเสี่ยงโดยมี พลตรี เภา โพธิ์เงิน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ กองพันสรรพวุธกระสุนที่ 22 ถนนราชสีมาปักธงชัย อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา