ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง บ้านโนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

เมื่อ 27พ.ย.60 เวลา 11.00 พ.อ. วิชัย มารศรี รอง ผอ กอรมน.จว.บ.ก./รองผอ.สง.ปรมน.จว.ที่11(จว.บ.ก.) ได้เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง บ้านโนนสว่าง อ.เมือง จว.บ.ก. จำนวน 2 ราย ได้มอบผ้าห่มเครื่องบริโภค ฝากความปรารถนาดีและกำลังใจจาก กอ.รมน.ที่ห่วงใยประชาชนในพื้นที่