ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจการจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมอาชีพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.60 พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ และคณะ  ตรวจการจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณตลาดกลางปศุสัตว์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. จะเดินทางมาเปิดตลาดกลางปศุสัตว์ ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60

ในการนี้ ผบ.นทพ.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กำลังพล นพค.44 สนภ.4 นทพ. อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแผนการระวังป้องกันที่ตั้งหน่วยพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี