ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ติดตามการปฏิบัติงานของ คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ ๑๔ พ.ย.๖๐ พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔ และ ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของ คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒ คณะ คือ คณะทำงานที่ ๔ จ.สงขลา สำนักงานตั้งอยู่ใน ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา และ คณะทำงานที่ ๒ สำนักงานตั้งอยู่ใน ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ, งานตามนโยบาย(การติดตามคนไข้ในพระองค์, การรวบรวมจัดระเบียบที่ดินของมูลนิธิศิลปาชีพ, การพัฒนาศูนย์ครูใต้, การเตรียมจัดนิทรรศการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว, การจัดกิจกรรมจิตอาสา) และการใช้งบประมาณโครงการจ้างงานเร่งด่วน