ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2

เมื่อ 14 พ.ย. 60 เวลา 09.30 น. พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ.31 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.31 ณ สนามหน้าสโมสร นายทหารค่ายจิรประวัติ