ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มอบดอกดาวเรือง และปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มื่อ 9 ต.ค.60   พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานพิธี มอบดอกดาวเรือง และปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้กับ นขต.พล.ร.7 และชุมชนรอบค่าย พล.ร.7 ณ บก.พล.ร.7 หน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช